Eigen projecten.

Informatie project

In de Oudstrijdersstraat 154 te Ranst starten wij met de bouw van 2 nieuwe rijwoningen.
Beide woningen hebben een S-peil van 28 en E-peil van 17.

Plannen project